Biografija

Слика аутора

Aleksandar Diklić

07 March 2018

Rano bavljenje muzikom obeležio je studijskim radom u velikom broju muzičkih studija u Beogradu. Učestvovao je u produkciji većeg broja raznih projekata popularne muzike. Uz asistenciju beogradskog producenta i bliskog prijatelja, Miloša Pavlovića, samostalno je komponovao i realizovao instrumentalni album „Moja Aleksandrija“. Album je objavila beogradska izdavačka kuća „Komuna“, 1997. godine.

Diklić je sa svojom numerom „Jerusalim, Carigrad, Beograd“, uvršten u antologiju jugoslovenske instumentalne muzike „Okean“, u izdanju City Records-a.

Ima ćerku Lenu (2010) kojoj posvećuje svoje novije radove. Živi i radi u Beogradu.

Dobitnik je prestižne Nagrade Grada Beograda koja mu je, od strane Skupštine grada Beograda, dodeljena 17. aprila 2014. (za 2013, kategorija novinarstvo), kao i nagrade Beogradski pobednik, koja mu je od strane Privredne komore Beograda, dodeljena 24. juna 2014.

Dobitnik je nagrade Zlatni hit liber 2014.