Biografija

Slika autora

Aleksandra Ninković Tašić

Aleksandra Ninković Tašić potpredsednik je Obrazovno - istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Interkulturni je ambasador Unesko kluba Univerziteta Sorbona. Autor je Pupin memorijalnog projekta u zemlji i regionu u okviru koga je postavila prvi virtuelni muzej koji predstavlja jedno naučno i kulturno nasleđe u svetu - Pupinov virtuelni muzej. Autor je više izložbi, organizator preko trideset predavanja i tribina u čitavoj Srbiji, ali i Crnoj Gori, Mađarskoj, Republici Srpskoj, napisala je veliki broj članka, feljtona, specijalnih dodataka, pokretač je i realizator medijske pupinizacije i obeležavalja Pupinove godine na nacionalnom nivou (2014.) Učestvovovala je u mnogobrojnim konferencijama i seminarima. U uskoj je saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti (koautor je izložbe o Pupinu, koja će se u Velikoj galeriji SANU održati tokom sledeće godine), sa Narodnim muzejem u Beogradu, sa Univerzitetskom bibliotekom, kao i državnim ustanovama koje se bave čuvanjem materijalne i nematerijalne kulturne baštine i predstavljanjem Srbije u inostranstvu, uključujući državne institucije i studentska udruženja.

Najvažnija njena višegodišnja aktivnost je rad na prikupljanju arhivskog materijala koji se odnosi na život i delo Mihajla Pupina u čitavom svetu. Preko 10.000 dokumenata, od kojih su mnogi po prvi put dostupni javnosti, čine najveću arhivu posvećenu Mihajlu Pupinu, a ona je izvorište mnogobrojnih aktivnosti koje imaju za cilj afirmaciju i čuvanje Pupinovog dela.