Čitanje naglas

Čitanje naglas

Čitanje naglas deci je jedan od najboljih načina da ona nauče kako se pravilno izgovaraju reči. Dok su deca mala i dok ne nauče da čitaju, knjige im čitamo mi, roditelji, bake, deke, tetke, ali onog trenutka kada nauče da čitaju, potrebno je da što više čitaju sami i to – naglas. Sam proces usvajanja čitanja, odnosno sama čitalačka aktivnost  kod velikog broja dece u početku, ne teče tako glatko. Neke poteškoće su realne, dok se kod neke dece samo nije razvila ljubav prema čitanju, odnosno nisu shvatila koliko može da bude zabavno.

Kako bi se te prepreke prevazišle, potrebno je da kada god imaju priliku, deca čitaju naglas. Čak bi bilo poželjno da čitaju u Vašem prisustvu, tako možete da pratite gde nastaju poteškoće i odmah da ispravljate, to će biti vreme koje provodite zajedno i naposletku njima će biti zanimljivije da uče kroz zabavu. Čitajući naglas, deca povezuju glasove sa slovima, razvijaju vokabular, uče ispravno da izgovaraju i akcentuju reči, jednom rečju poboljšavaju dikciju.

Dikcija je način izražavanja, odnosno način izgovora reči, slogova, rečenica, ali tako da se svaka jasno čuje i razume. Za dikciju u ovom smislu se ponekad  koristi i termin artikulacija i ona kao takva ima svoje elemente: ritam, tempo, akcenat reči, pauza, melodija, govorni registri, intonacija, disanje pri govoru,…

Pravilna dikcija se pored ostalog vežba i čitanjem naglas i zato kad god možete, terajte decu da vam čitaju. Svaka literatura je dobrodošla, stripovi, časopisi, knjige, natpisi na proizvodima, pisma, razglednice, magneti na frižideru,poruke na papiru, jednom rečju sve što bi vašem detetu bilo zanimljivo.

Neka deca stiču lakoću i sigurnost u čitanju tako što iznova čitaju iste knjige i svako novo čitanje im dodatno pomaže u razumevanju teksta i isto tako ih inspiriše za čitaje neke nove knjige.

Kako bilo, obezbedite im štivo, pomozite im da savladaju čitanje, uživajte u zajedničkim trenucima i uvek budite deo njihovog odrastanja!

Miljana Novaković

Našu ponudu knjiga za osnovce pogledajte OVDE

Save

Razvoj fine motorike kod dece

9 decembra, 2016

Razvoj grafomotorike

9 decembra, 2016