Čitanje sa razumevanjem

Čitanje sa razumevanjem

Čitanje sa razumevanjem je osnova za razvoj kognitivnih sposobnosti deteta i shvatanje napisane reči. Zahvaljujući modernoj tehnologiji deca danas lako koriste elektronske verzije knjiga i tako štede vreme. Ne postoje naučni dokazi da ovaj način čitanja pomaže deci da zapamte i razumeju informaciju tokom učenja. Zbog toga su danas mnogi istraživači pobornici vraćanja staroj dobroj knjizi i čitanju naglas kao metodi koja promoviše veštine čitanja, učenja i pisanja najmlađih.

Osnova znanja i obrazovanja čoveka je mogućnost da razume ono što je pročitao, da to može da prenese i saopšti nekom drugom, da može da interpretira tuđu misao i da na osnovu nje razvije i formira svoju.

Put do njegovog postojanja kao takvog počinje naravno, bukvalno od njegovog rođenja. Ni jedan dan našeg postojanja ne sme biti uzaludno potrošen. Za to se prvo roditelji moraju pobrinuti.

Čitanje kod dece ispod 6 godina

Deca do treće godine ne razumeju tekst koji im čitate, ali je jako bitno čitati im. Tako stvarate jako korisnu naviku koju će kasnije primenjivati. Deca kojima je naglas čitano bolje su pripremljena za boravak u vrtiću i školi, bogatiji im je rečnik i lakše će i sami naučiti da čitaju i pišu. Ova deca veoma brzo dostignu potreban nivo čitanja do završetka četvrtog razreda. Deca koja lošije čitaju, teže uče i usvajaju gradivo. Najveći problem im je u kasnijem periodu razumevanje pročitanog. To se vežba od malena.

Deca koja lošije čitaju, teže uče i usvajaju gradivo.

Posle treće godine može se sa detetom razgovarati o tekstu, knjizi ili slikovnici koju ste mu pročitali. To su kratka, jednostavna pitanja, prilagođena njegovom uzrastu. Iz njegovih odgovora shvatićete da li dete prati šta čitate, prepoznaje likove ili događaje. To je veoma bitno i zbog same socijalizacije dece i njihovog kasnijeg razvoja.

Detetu se mora dozvoliti da kaže šta misli o pročitanom, naravno njegovim rečnikom.

čitanje sa razumevanjem

Čitajući im različite žanrove, doći ćete do raznih zaključaka o njegovim talentima i željama. Da bi čitanje bilo zabavnije, možete sa njim praviti i male predstave gde će ono izgovarati neke rečenice iz knjige i glumiti određene likove.

Kada počnu sami da čitaju kupujte im različite knjige, ali se trudite da najviše bude onih koje dete voli.

Razumevanje čitanja

Roditeljima obaveza prema čitanju  ne prestaje ni kada deca sama počnu da čitaju. Da bi znali da li razumeju šta čitaju uvek ih navodite na polemike i razgovor o pročitanom delu. Tako ćete biti sigurni da vam je dete na pravom putu ka razumevanju bilo kog dela koje čita. Tada ni svet oko nas, ni matematika, neće biti problem. Razumeće o čemu pisac piše i šta se od njega traži.

Danas postoje mnoge radionice pri školama koje vežbaju decu da čitaju sa razumevanjem. Prosveta je prepoznala problem i rešava ga, jer će samo tako od dece napraviti pametne i sposobne ljude.

tata i beba citaju knjigu

Brzina čitanja

Brzina čitanja mnogo utiče na razumevanje i pamćenje pročitanog. “Polako i sa razumevanjem” više nije pravilo – čak suprotno. 

Prosečna brzina čitanja je oko 20 reči u minuti uz pamćenje oko 35% pročitanog teksta. Čitanje je veština koja se uči i nadograđuje ceo život, ali mi obično stanemo sa učenjem čitanja kada naučimo da čitamo. Potpuno je moguće unaprediti čitanje i razumevanje pročitanog. Danas postoje kursevi koji nude ovakvu obuku, kratko traju, nisu skupi ali traže da se čitanje vežba, što je možda i najteže.

Miljana Novaković

Pogledajte našu ponudu knjiga i obradujte Vaše mališane još danas!

Najlepše Basne
Najlepše Basne
Kroz igru do znanja
Kroz igru do znanja
Šumske priče
Šumske priče

About Serbian Children's Books

27 aprila, 2017

Religija i deca

27 aprila, 2017