Inteligencija kod dece

Inteligencija kod dece

Postoje mnoge definicije šta je to inteligencija kod dece? Većina se slaže da je to mentalna karakteristika koja sa sobom nosi učenje iz iskustva, prilagođavanje na iznenadne situacije i efikasno snalaženje u  njima.

Inteligencija je „samo“ potencijal. To nije sasvim razvijena sposobnost. Inteligencija jedne osobe, nije siguran put u uspeh u društvu. Naučnici tvrde da svi mi rađanjem imamo skoro isti broj  nervnih ćelija koje ćemo koristiti do kraja života. Uspostavljanje veza između tih ćelija, počinje kod svih u najranijem uzrastu. Ako vršimo njihovu dobru stimulaciju, poboljšavamo i razvoj inteligencije kod deteta. Ipak, dete se ne sme preopteretiti forsiranjem bilo koje aktivnosti, da ne bi došlo do kontraefekta.

Dragi roditelji, deci se moramo posvetiti od prvog dana rođenja da bi njihov potencijal bio maksimalno razvijen.

Roditelji bi trebalo da prepoznaju adekvatan period za razvoj određene sposobnosti i da podstaknu taj razvoj u tom trenutku.Roditelji moraju shvatiti da je ljubav, svakodnevna pažnja i stvarno zanimanje i bavljenje detetom najvažnije.

Od prvih meseci detetovog života, roditelji određenim postupcima podstiču inteligenciju svoje dece. U prvoj godini prvo i osnovno je milovanje svoje bebe jer to podstiče razvoj njenih telesnih i duševnih funkcija. Onda slede, kupovanje igračaka raznih boja, slikovnica, igra sa njima, puštanje prikladne muzike, čest odlazak u šetnju i stalno razgovaranje sa svojim detetom.

Do treće godine, dete treba da nauči da puzi, nauči što više igara koje će upražnjavati sa osobama iz bliže okoline. U trećoj godini već treba da se igra slovima i brojevima i da se upoznaje sa njima. Pored svega ovoga, mora se voditi računa i o raznovrsnoj ishrani.

Deca mogu naučiti svaku informaciju ako im sve predstavljamo iskreno i jasno i ako smo radosni u svom tom učenju. Što ih okruženje više stimuliše, njihov mozak se bolje razvija. Do šeste godine deca brzo i efikasno usvajaju sve što im nudimo i njihov potencijal je ogroman. Roditelji moraju biti i pokretači i pomagači da bi razvoj inteligencije njihove dece dosegao svoj maksimum.Svakog dana detetu treba čitati knjige, razgovarati s njim isto kao i sa odraslima i polako i njega učiti da čita. Što je dete mlađe, lakše će savladati ovu veštinu.Svi treba da znamo da se mozak razvija upotrebom i da deca mogu da nauče mnogo ako uče kroz igranje i zabavu.

 

Miljana Novaković

Pomozite Vašem detetu da razvija svoju inteligenciju uz naše knjige:

Moja prva knjiga - Slova
Moja prva knjiga – Slova
Igram se i učim
Igram se i učim
Mala škola I stepen
Mala škola I stepen

Da li su Vaša deca darovita deca?

10 januara, 2017

Bojanke za decu

10 januara, 2017