Knjige za decu do 5 godina

Knjige za decu do 5 godina

Knjige za decu do 5 godina koje možete kupiti Vašem detetu će biti prvi korak ka predškolskom upoznavanju sa slovima i brojevima. Dete od pet godina osim svakodnevnih radnji koje obavlja, kao što su oblačenje ili umivanje, uspešno savladava i osnove sportskih veština kao što su vožnja rolera, plivanje bez gume, skijanje i slično. Deca se u ovom uzrastu najbrže razvijaju, uče i uz igru su sposobni  da savladaju mnoge veštine.

U ovom periodu roditelji bi pored motoričkih osobina trebalo da počnu da ih upoznaju sa svetom koji ih okružuje, njegovim pravilima, navikama i običajima. U ovom periodu razvoja deteta povećavaju se i njegove sposobnosti mišljenja. Pored razvoja mašte i kreativnosti deca vole i da stvaraju. Veoma su zainteresovani i puni pitanja na koje treba znati odgovor. Da bi pomogli deci da se što bolje izražavaju treba im što više čitati, imenovati likove iz priča gledati ilustracije.

Uz mozgalice, priče i zagonetke dete će razvijati maštu i inteligenciju.

U ovom periodu neka deca već imaju želju da sama čitaju što treba uvažiti i pomoći im da savladaju ovu veštinu. Ne treba ih forsirati, ali ni sprečavati u tome. Uz svakodnevno druženje svaki roditelj će prepoznati  momenat kad je dete spremno za nove izazove. Jedan od najboljih načina da se savladaju slova su kocke sa slovima i slikama na kojima su životinje ili predmeti, čija imena počinju na zadata slova. U ovom periodu treba predstaviti detetu zanilmljive radne sveske uz koje će polako vežbati ruku i držanje olovke. Za sve vreme savladavanja slova  detetu treba čitati priče i bajke.

Za ovaj uzrast bajke su idealne, i to one prave bajke. Velika razlika je čitati pravu bajku  i gledati njenu ekranizaciju. Najbitnije iz bajke su njene moralne lekcije. U bajkama je jasno razdvojeno dobro od zla, što deca i te kako dobro razumeju. Deca vole srećne završetke koji im daju snagu da tokom odrastanja ispravno postupaju u određenim situacijama. Bajke kod dece razvijaju kritičnost jer se u njima vide posledice odluka i dela pojedinih likova. Deci ovog uzrasta su zanimljivi i mitologija, afričke narodne priče, hiljadu i jedna noć. Njima ih upoznajemo sa određenim kulturama i njihovim različitostima. Prednost ovih bajki je što nisu dugačke i dete može skoncentrisano da prati njihovo čitanje.Ne treba dete plašiti likovima iz bajke, već treba sa njima razgovarati o njihovim osobinama. Tako ćemo deci objasniti da se svet ne sastoji samo od lepih i dobrih stvari već da ima i onih ružnijih i loših.

U ovom dobu bitno je predstaviti deci razne radne sveske, bojanke, mozgalice i drugo. Najbolje knjige za decu do 5 godina su one koje razvijaju dečiju maštu i grafomotoriku i polako uvode decu u svet brojeva i slova. Pored toga, lepe knjige o prirodi će dete zainteresovati za svet oko njega i probuditi mu želju da što više sazna i nauči.

Miljana Novaković

Pogledajte našu ponudu knjiga za decu do 5 godina:

Mala Skola Drugi Stepen
Mala Skola Drugi Stepen
Domace Zivotinje
Domace Zivotinje
Moja prva knjiga - Brojevi - Kartonska slikovnica
Moja prva knjiga – Brojevi – Kartonska slikovnica

Save

Књиге за децу од 1 до 3 године

25 јануара, 2017

Knjige za decu do 8 godina

25 јануара, 2017