Pravopis ili ortografija (od grčkih reči orthós – prav i gráphein – pisati) je skup opštih važećih pravila pisanja nekog jezika, tj. prihvaćen sistem načina pisanja reči i znakova interpunkcije u nekom jeziku. Pisanje uz nepoštovanje nekog od tih pravila naziva se pravopisna greška.

Ovde možete pronaći osnovna pravopisna pravila srpskog jezika. Detaljno je objašnjena upotreba velikog i malog početnog slova, kao i sastavljeno i rastavljeno pisanje reči. Za svako pravilo dati su brojni primeri.

Приказани сви од укупно 4 резултата