Religija i deca

Religija i deca

U današnje vreme sve češće čujemo da roditelji imaju jednu dilemu: da li pojmovi Religija i Deca idu zajedno? Religija je širok pojam, ali u kratkim crtama to je skup kulturnih sistema, sistema verovanja i pogleda na svet,  kojima je tema odnos čoveka prema Bogu i svetu koji ga okružuje. Religija se bavi poreklom, smislom života, čoveka i univerzuma. Mnogo je religija i njihovih podela u svetu. Svaka od njih sadrži različita verovanja, obrede i običaje, ali svaka je u stvari duhovna povezanost jedne grupe ljudi sa nekim višim svetim bićem, odnosno Bogom.

Često se vode polemike, da li, kad i kako decu uvesti u taj svet. Da li je to dobro ili pogrešno, potrebno ili nepotrebno.

Većina smatra da im se religija treba približiti, tj.  da od malih nogu deca treba da se upoznaju sa običajima i verovanjima svoje religije, ali na jedan zabavan i zanimljiv način, ali ne kao opredeljenje ili obaveza.

Deca će tokom života sama odlučiti da li će i u kojoj meri pratiti svoju religiju i koliko će joj se posvetiti.

Bitno je da znaju da postoji i da roditelji usaglase svoje ophođenje prema detetu i literaturom, prikladnom njegovim godinama približe osnovne smernice određene religije.

Danas postoje veoma zanimljive slikovnice i knjige za decu različitog uzrasta, koje na prikladan način opisuju običaje i događaje i približavaju im veru. Roditelji treba da služe da pojasne, odgovore na razna pitanja koja će detetu pomoći da shvati pojam Boga i crkve.

Treba shvatiti da su dužnosti i roditelja i religije  da pomognu detetu da pronađe bolje društvo, da poboljša uslove porodičnog života i da ima veru u bolju budućnost. A da li religija i deca idu ruku pod ruku, Vi odučite sami.

Cilj je da svi postanu samostalni, dobri, odgovorni ljudi, korisni za sebe i okolinu i da im život ne prođe uzalud!

Miljana Novaković

Pogledajte našu ponudu Religijskih knjiga za decu:

My Very First Book of Pascha Words
Moja prva knjiga – Vaskrs
My First Orthodox Christian Prayer Book
Moja prva knjiga Pravoslavnih molitvi
The Life of Saint John the Baptist
Život Svetog Jovana Krstitelja

Save

Save

Čitanje sa razumevanjem

3 maja, 2017

Knjiga kao inspiracija i motivacija

3 maja, 2017