Šta je matematika?

Šta je matematika?

Matematika

zabavni razlomciReč matematika obično zadaje glavobolju pri samoj pomisli na razlomke, geometriju, jednačine, nejednačine… i odmah pomislimo da je treba izbegavati u širokom luku. A recimo, broj 5 se na TAI jeziku izgovara kao HA. Zato se 555 često koristi kao skraćenica u slengu HAHAHA.

Matematika može da bude veoma zanimljiva ako se setimo da postoje logički zadaci, mozgalice, trikovi sa kartama i sl. I veliki Lav Tolstoj ima veoma interesantnu izreku vezanu za matematiku – Čovek je kao razlomak čiji je brojilac ono što on jeste, a imenilac ono što on misli o sebi. Što je imenilac veći, razlomak je manji”.

 Šteta što nisam bolje znao matematiku! – Albert Ajnštajn

Matematika je jezik kojom govore sve prirodne nauke.

Istorija Matematike

Ne postoji opšteprihvaćena definicija matematike, ali se pod matematikom u širem smislu podrazumeva da je to nauka o količini (aritmetika), strukturi (algebra), prostoru (geometrija) i promeni – analiza. Istorijski gledano, matematika se razvila iz potrebe da se obavljaju proračuni u trgovini, vršenje merenja zemljišta i predviđanje astronomskih događaja. Izučavanje strukture počinje brojevima – u početku prirodnim i celim brojevima. BROJ je jedan od osnovnih pojmova matematike. Sve do kraja 16. veka glavne grane matematike su bile geometrija i aritmetika. Kasnije dolazi algebra, a u 17. veku stvaranje diferencijalnog i integralnog računa. Stvaranje diferencijalnog i integralnog računa označilo je početak intenzivnog razvoja analize koji je svoj vrhunac dostigao u 18. veku. Grčki matematičar Pitagora je u izračunavanju jednačina koristio malo kamenje. Ime KALKULATOR je nastalo od grčke reči za šljunak. Semenke na suncokretu poređane su po Fibonačijevom nizu – to je niz brojeva u kojem je svaki broj zbir prethodna dva broja – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…

fibonacijev niz na suncokretu

Matematika koju mi danas znamo rezultat je procesa i delatnosti stotina generacija ljudske vrste, koji je započeo verovatno pre dvadesetak hiljada godina kada je naša vrsta HOMO SAPIENS definitivno zavladala zemljom. Istorija matematike počinje tek onda kada počne zapisivanje matematičkih znanja, kada nastaje pismenost i organizovano društvo. Znači, uporedo sa nastankom pisma nastaje matematika jer se tada već postojeća matematička znanja zapisuju i beleže.

broj Pi

Matematika je vezana za sve oblasti života. Neko je rekao da čak nije moguće biti matematičar, a ne biti bar malo pesnik.

Matematika nije dosadna ili bez mašte, već naprotiv, ona je poput plemenite devojke koja uzvraća ljubav onome ko je voli i razume – Vladimir Devide

Pogledajte naše knjige iz oblasti matematike:

Moja prva knjiga - Brojevi - Kartonska slikovnica
Moja prva knjiga – Brojevi
Sveznalica u svetu brojeva
Sveznaliza u svetu brojeva

AZBUKA (AZBUKA) - Srpsko ćirilično pismo

18 oktobra, 2018

Serbian E books

18 oktobra, 2018

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.